Zanim założysz firmę. Czy znasz swoje otoczenie gospodarcze wystarczająco dobrze?

Twoja firma będzie rozwijać się w środowisku podatkowym, prawnym, społecznym lub księgowym, specyficznym dla Twojego sektora działalności. W wielu badaniach, przeprowadzonych podkreśla się, że brak znajomości otoczenia gospodarczego przez twórcę projektu znacznie zmniejsza jego szanse na powodzenie. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć jak najwięcej o środowisku, w którym realizowany jest projekt, aby uwzględnić wszystkie jego cechy szczególne.

Nikt nie powinien ignorować prawa.

Przy rozpoczynaniu projektu biznesowego niezbędny jest monitoring legislacyjny. Jak wiadomo, “nikt nie powinien ignorować prawa”. To powiedzenie jest szczególnie prawdziwe w przypadku przedsiębiorców, ze względu na ich obowiązki administracyjne i różnorodną odpowiedzialność wobec pracowników (prawo pracy), wykorzystanie i ochronę danych osobowych (RODO), poszanowanie środowiska.

Otocz się fachową wiedzą.

Decyzje podejmowane w zakresie podatków lub ochrony socjalnej mają bezpośredni wpływ na finanse Twojej firmy. Dlatego konieczne jest opanowanie obowiązków prawnych ciążących na wszystkich przedsiębiorstwach, takich jak prawo pracy, prawo konkurencji, prawo konsumenckie, przepisy BHP itp.
W Twoim najlepszym interesie jest zwrócenie się do wyspecjalizowanego usługodawcy, aby rozpocząć działalność na właściwych podstawach. Menedżerowie bardzo małych firm mają duże zapotrzebowanie na doradztwo podatkowe i finansowe.

Podsumowanie.

Założenie własnej firmy to praca długoterminowa. Poświęć czas na fazę przygotowawczą swojego projektu. Jest to kluczowa faza. Niezbędne są dokładne badania , które są podstawą Twojego startu. Będziesz musiał zrozumieć swój produkt i jego rynek oraz sprawdzić, czy Twój produkt jest opłacalny.
Na bardziej osobistym poziomie, będziesz musiał zadać sobie właściwe pytania przed rozpoczęciem działalności, ale także będziesz musiał być zdolny do adaptacji, cierpliwy i wytrwały. To może mieć decydujące znaczenie dla Twojego sukcesu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *