Korzyści z modelu biznesowego “Open Innovation”?

Otwarta innowacja to model biznesowy, który promuje współpracę z ludźmi i strukturami spoza firmy. W tym sensie, wyzwania otwartej innowacji stanowią prawdziwe kulturowe zerwanie z mentalnością firm i tajemnicą tradycyjnie związaną z kulturą badań i rozwoju w firmach.
Ten model innowacji staje się realny, gdy firma dostrzega, że poza nią jest wielu błyskotliwych specjalistów i większa wiedza. To właśnie w tym momencie możliwość przyciągnięcia tych zewnętrznych osób i/lub firm staje się bardziej realna.
Firmy wdrażają praktyki otwartej innowacji na różne sposoby, takie jak sojusze korporacyjne, granty uniwersyteckie na badania, konkursy crowdsourcingowe (praktyka polegająca na zwracaniu się do ogółu społeczeństwa lub konsumentów o proponowanie i tworzenie elementów polityki marketingowej) oraz ekosystemy innowacji.Otwarte innowacje oferują firmom sposób na dostęp do wiedzy i doświadczenia wykraczający poza ich wewnętrzne zasoby. Może im to przynieść wiele korzyści.

Rozszerzenie puli pomysłów.

Otwarte innowacje dają firmom możliwość dostępu do nowych pomysłów na nowe produkty i usługi. Użyteczna wiedza jest obecnie szeroko dostępna, a żadna firma, niezależnie od zdolności produkcyjnych czy wielkości, nie jest w stanie sama wprowadzić skutecznych innowacji.
Dzięki poszerzeniu zakresu, firmy mogą znaleźć rozwiązania, o których w innym przypadku nigdy by nie pomyślały.
W firmach różnej wielkości myślenie grupowe może ograniczać sposób, w jaki firmy identyfikują pomysły na nowe produkty i usługi. Zapraszając szerszy zakres perspektyw, firmy mogą znaleźć nowatorskie rozwiązania trudnych problemów.

Zwiększenie efektywności kosztowej.

Inteligentni myśliciele są zazwyczaj drodzy. Dzięki otwartym innowacjom firmy mają dostęp do nowych pomysłów bez konieczności zatrudniania całego nowego oddziału inżynierów i programistów.
Jednak firmy nadal muszą nagradzać dobre propozycje. Jeśli zapraszasz ludzi do zgłaszania pomysłów, musisz stworzyć dla nich odpowiednie zachęty, takie jak nagrody pieniężne, udział w sprzedaży lub uznanie zawodowe.

Szybszy czas wprowadzenia na rynek.

Otwarte innowacje mogą znacznie przyspieszyć rozwój produktu. Zwracając się do szerszej grupy osób o przedstawienie swoich pomysłów i wiedzy, firmy mogą znacznie szybciej identyfikować i rozwiązywać problemy oraz udoskonalać swoje produkty.
Jest to szczególnie przydatne w takich dziedzinach, jak rozwój oprogramowania lub testowanie aplikacji, gdzie produkty końcowe są znajdowane poprzez iteracyjne testy.

Zwiększenie widoczności produktu.

Otwarta innowacja, jeśli jest dobrze przeprowadzona, może wygenerować wiele nowego zainteresowania produktem, usługą lub firmą. Na przykład, inwestując w platformę Lego Ideas, Lego było w stanie wygenerować ogromny zasięg dla zestawów tworzonych przez fanów, a także zyskało dużo rozgłosu w mediach.

Zdobywanie dobrej woli klienta.

Jeśli chodzi o crowdsourcing, otwarta innowacja jest sprytnym narzędziem do zwiększenia “dobrej woli” grupy docelowej. Poczucie, że firma przejmuje się opiniami swoich użytkowników czy konsumentów zwiększa zaangażowanie w markę. Jest to szczególnie ważne w przypadku usług lub dóbr trwałych, takich jak samochody czy pralki, gdzie zakup nie opiera się jedynie na ślepej intuicji.

Poszukiwanie nowych talentów.

Otwarte innowacje mogą być doskonałym narzędziem do poszukiwania talentów poza firmą. Szeroki zasięg pozwala na znalezienie i zatrudnienie osób, które idealnie pasują do istniejących ofert pracy, zamiast wybierać kogoś “wystarczająco bliskiego” firmie.

Przyciąganie potencjalnych inwestorów.

Uczestnictwo w otwartych innowacjach może dać rosnącej firmie dużo wiarygodności i może być świetnym sposobem na przyciągnięcie nowych inwestorów, takich jak inwestorzy venture capital. Dzieląc się informacjami i doświadczeniem z innymi osobami spoza firmy, możesz zrobić wiele, aby podnieść rangę swojej działalności.

Wszystkie te czynniki razem mogą stworzyć silną przewagę dla firm. Otwarte innowacje nie są jednak sprawą prostą, mają też swoje wyzwania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *