Najlepsze wykorzystanie potencjału i czasu przedsiębiorcy

Początkujący przedsiębiorcy najczęściej rozpoczynają samodzielną pracę w założonej przez siebie firmie, podejmując w tym czasie wszystkie konieczne do jej prowadzenia i funkcjonowania zadania. W tym celu zajmują się szeregiem bardzo różnych przedsięwzięć, nie koniecznie zgodnych z ich umiejętnościami i kompetencjami. Przedsiębiorca jednocześnie zajmuje się m.in. tworzeniem strony internet -owej, sprzedażą, marketingiem, contentem oraz księgowością. Wraz z rozwojem firmy ilość realizowanych zadań przewyższa możliwości ich wykonywania przez jedną osobę. Powstaje wówczas potrzeba poszukiwania optymalnego rozwiązania, sprzyjającego powiększaniu zakresu działalności firmy, a jednocześnie mającego na uwadze rozsądne zarządzanie czasem w życiu przedsiębiorcy.

Potrzeba budowania zespołu

Pierwszy okres działalności firmy to czas intensywnej pracy w celu zaistnienia na rynku i ugruntowania pozycji przedsiębiorstwa. Z czasem jednak, by osiągać znacznie większe wyniki finansowe w toku swojej działalności, przedsiębiorca musi podjąć decyzję o zatrudnieniu pracowników i budowaniu efektywnego zespołu. W tym celu powinien określić jakie odrębne stanowiska będą funkcjonowały w firmie i przypisać do nich określone zadania. Następnie przeprowadza się rekrutację pracowników. Sam przedsiębiorca powinien skoncentrować się na tych działaniach, które będą najlepszym wykorzystaniem jego kluczowych kompetencji i potencjału w firmie. Takie podejście wpłynie pozytywnie na osiągane wyniki finansowe. Skuteczne delegowanie zadań związane jest z przekazaniem poszczególnych obszarów działalności firmy odpowiednim osobom, które będą je wykonywać najlepiej.

Optymalne wykorzystanie czasu

Innym zagadnieniem jest dobra organizacja czasu pracy, w której należy uwzględnić wszystkie istotne aspekty. Cechą wielu przedsiębiorców jest tendencja do pracy wykraczającej poza standardowe 8 godzin. W początkowym okresie działalności firmy jest to możliwe do zaakceptowania. Jednak długofalowo takie rozwiązanie nie będzie dobre, ani dla zdrowia przedsiębiorcy, ani ostatecznie dla firmy. W tym aspekcie również z pomocą przychodzi nastawienie na skuteczne delegowanie zadań innym osobom. Dzięki koncentracji przedsiębiorcy na konkretnym obszarze działań, w którym jest najbardziej efektywny oraz zespołowi, który wykonuje inne, odpowiednio przypisane zadania, właściciel firmy może optymalizować zarządzanie swoim czasem zarówno w pracy, jak i poza nią. Zachowane są bowiem odpowiednie proporcje między pracą, a czasem wolnym.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *