Czym jest ideologia?

Ostatnimi czasy w dyskursie publicznym często pojawia się słowo ideologia. Jego nadmierne używanie sprawiło, że stało się pojęciem mglistym. Przez to, że weszło w obieg potoczny, często używane jest w niewłaściwym znaczeniu. W potocznych rozmowach nadaje się mu nacechowanie zdecydowanie negatywne, używa do atakowania politycznych przeciwników, podczas gdy w rzeczywistości jest ono neutralne. Mnogość definicji […]